Ansökan för en helt ny bansträckning för det 10:onde loppet är inskickad. Vi hoppas ha ett svar och godkännande i mars 2023.