Omläggning av busstrafiken under loppet 2023 kommer i augusti 2023.

klicka här