Sthlm Bike i korthet

• 50 km bilfri bana

• start och mål vid Kungliga Slottet på Norrbro

• 330 funktionärer från föreningar i Stockholm

• två energi- och vattenstopp

• sjukvård och cykelservice runt banan

• toaletter runt banan

• frukost i mål