Anmälan till Cykelskolan Huddinge för F-klass våren 2020

Fyll i dina uppgifter och kryssa i den tid som passar er (en klass per anmälan). Klicka på Skicka längst ned till höger.

När du skickat in din anmälan får du ett svarsmail med plats, dag och tid på. Om du inte får det, se gärna efter att du fyllt i rätt mailadress. Kontakta oss på cykelskolan@sthlmbike.se om du har frågor eller inte får ett svarsmail inom tio minuter.